Arduino Nano Every
Arduino

Arduino Nano Every

  • Proizvođač:Arduino
Dostupnost: Na lageru
€10,99
Lista želja Uporedi
Mikrokontroler  ATMega4809 
Radni napon  5V
VIN min-max  7 -21V
PMW Pinovi  5 (D3, D5, D6, D9, D10)
Digitalni I/O pinovi:  14
 Analogni ulazni pinovi

 8 (ADC 10 bit)

Jednosmerna struja po I/O pinu:  20 mA
 Jednosmerna struja po 3.3V pinu:  50 mA
CPU Flash Memorija  48KB (ATMega4809)
 SRAM  6KB (ATMega4809)
EEPROM  256byte (ATMega4809)
 Radni takt  20MHz
Broj ugrađenih LED:  13
 UART  1
SPI  1
 I2C  1
Dužina 45 mm
 Širina 18 mm
Težina 5 g (with headers)